Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

 • Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Temel Eğitim
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Dil Eğitimi

Filoloji

 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Çeviribilim
 • Dünya Dilleri ve Edebiyatları
 • Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • Türk Dili
 • Türk Halk Bilimi
 • Yeni Türk Edebiyatı

Güzel Sanatlar

 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Müzik
 • Plastik Sanatlar
 • Sahne Sanatları
 • Sinema
 • Tasarım
 • Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri
 • Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Hukuk

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Genel Kamu Hukuku
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
 • Hukuk Tarihi
 • İdare Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Mali Hukuk
 • Medeni Hukuk
 • Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Milletlerarası Kamu Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Roma Hukuku
 • Ticaret Hukuku

İlahiyat

 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • İslam Tarihi ve Sanatları
 • Temel İslam Bilimleri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

 • Açık ve Uzaktan Öğrenme
 • Arkeoloji
 • Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
 • Avrupa Birliği
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Bölgesel Çalışmalar
 • Çağdaş Dünya Tarihi
 • Çocuk Gelişimi
 • Dilbilimi
 • Ekonometri
 • Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
 • Eskiçağ Tarihi
 • Felsefe
 • Finans
 • Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
 • Fiziki Coğrafya
 • Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
 • Gelişim Psikolojisi
 • Genel Türk Tarihi
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler/li>
 • İktisadi Düşünce
 • İktisat Tarihi
 • İletişim Çalışmaları
 • Kamu Yönetimi
 • Makro İktisat
 • Maliye
 • Mikro İktisat
 • Muhasebe
 • Nicel Karar Yöntemleri
 • Organizasyon
 • Ortaçağ Tarihi
 • Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
 • Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
 • Pazarlama
 • Reklamcılık
 • Sanat Tarihi
 • Sinema
 • Siyasal Düşünceler
 • Siyasal Hayat ve Kurumlar
 • Siyaset Bilimi
 • Siyasi Tarih
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Sosyoloji
 • Turizm
 • Türk İslam Sanatı
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret
 • Uygulamalı Psikoloji
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi
 • Yakınçağ Tarihi
 • Yeniçağ Tarihi
 • Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Strateji
 • Yükseköğretim Çalışmaları
 • Kadın Çalışmaları

Spor Bilimleri

 • Antrenman
 • Beden Eğitimi ve Oyun
 • Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
 • Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
 • Egzersiz ve Spor Psikolojisi
 • Egzersiz ve Sporda Beslenme
 • Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Hareket
 • Fiziksel Aktivite ve Sağlık
 • Fiziksel Uygunluk
 • Kinantropometri
 • Motor Davranış
 • Rekreasyon
 • Spor Biyomekaniği
 • Spor Felsefesi
 • Spor Sosyolojisi
 • Spor Tarihi
 • Spor Yönetimi