Bildirilerin Yayımlanması

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine kabul edilen bildirilerin yayın süreci şu şekildedir:

1. Kongre Özet Bildiriler Kitabının Yayımlanması: V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine kabul edilen bildiri özetleri, kongre sona erdikten sonra web sitemizde ilan edilecek tarihte ISBN'li Özet Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır.

2. Kongre Tam Metin Bildiri Kitabının Yayımlanması: V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine tam metin gönderimi ile katılımı tercih eden yazarların 05/11/2023 tarihine kadar gönderilen tam metin bildirileri, kongre sona erdikten sonra web sitemizde ilan edilecek tarihte ISBN'li Tam Metin Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. (İsteyen katılımcılar yalnızca özet metin gönderimi ile katılım sağlayabilir. Tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır.)

3. Bildirilerin Hakemli Dergilerde Makale Olarak Yayımlanması: İsteyen katılımcılar V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine kabul edilen bildirilerini ilgili yayın kriterlerini sağlamak koşuluyla editörlük ve hakemlik süreçlerini tamamlayarak makale olarak yayımlatmak üzere aşağıdaki dergilere gönderebilirler:

1- Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi (Hw Wilson)

2- Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi

3- Anatolian Journal of Language and Education (AJLE)

4- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi

5- Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

6- Eurasian Journal of Teacher Education (EJTE)

7- Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi