Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN (Bayburt Üniversitesi Rektörü)


Sempozyum Onur Kurulu

Prof. Dr. Ahmed VALİYEV (Odlar Yurdu Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Alim YILDIZ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Cafer CAFEROV (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Elbrus İSAYEV (Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Elçin BABAYEV (Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK (Gümüşhane Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Kamal ABDULLAYEV (Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Musa YILDIZ (Gazi Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Peyami BATTAL (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör V.)

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü)

Doç. Dr. Necibe Nesibova (Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri)