I.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 13-15 Mart 2019(Mersin), Gümüşhane Üniversitesi ve Kilis Üniversitesi (ev sahibi) ile gerçekleştirilmiştir.

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 7-9 Kasım 2019 (Gümüşhane), tarihleri arasında, Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

III.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 17-18 Mart 2022 tarihleri arasında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından online yapılmıştır.

IV.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 1-2 Haziran 2023 tarihleri arasında, Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığıyla hibrit şekilde gerçekleştirilmiştir.

V.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: 19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında, Bayburt Üniversitesiev sahipliğinde Gümüşhane Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Odlar Yurdu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ortaklığı ile hibrit şekilde gerçekleştirilecektir.